FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधीआपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्नवाको सूचना ।

८०/८१ 10/19/2023 - 18:57 PDF icon 878.pdf

दर भाउँ पेस सम्बन्धमा ।

७९-८० 06/27/2023 - 15:20 PDF icon दर भाउँ पेश सम्बन्धमा ।.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 04/10/2023 - 17:28 PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । (1).pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 01/31/2023 - 10:25 PDF icon 328210410_743425257201916_6020705948022939049_n.pdf

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 12/02/2022 - 11:21 PDF icon 317792553_3370250489968065_4992678163449831413_n.pdf

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/15/2022 - 12:53 PDF icon दरभाउ पत्र.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बित्री वितरण सम्बन्धि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 09/23/2022 - 19:44 PDF icon 308260154_487571386368646_1412590204941886979_n.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 09/01/2022 - 11:11 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Invitation For Catalogue Shopping

७९-८० 09/01/2022 - 10:58 PDF icon Invitation For Catalogue Shoppinng.pdf

आशय पत्र

७८/७९ 02/28/2022 - 17:48 PDF icon 7_Page 2078 11 16.pdf

Pages