FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र

७८/७९ 02/28/2022 - 17:48 PDF icon 7_Page 2078 11 16.pdf

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/03/2022 - 12:16 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -converted.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 12/26/2021 - 13:12 PDF icon सूचना .pdf

आर्थिक पुस्ताव खाेल्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/09/2021 - 14:47 PDF icon आर्थिम प्रस्ताप पेश सम्बन्धमा ।.pdf

औषधीजन्य आपूर्ति सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 04/21/2021 - 15:05 PDF icon सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७६/७७ 04/19/2021 - 16:57 PDF icon बोलपत्र आह्वान गरियको सुचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 12/20/2020 - 14:51 PDF icon बोल पत्र सम्बन्धमा ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/23/2020 - 17:52 PDF icon बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/04/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धि सुचना ।.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 09/27/2020 - 13:45 PDF icon सामान खरिद बारे ।.pdf

Pages