FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
75% (456 votes)
ठिकै छ ।
17% (103 votes)
राम्रो छैन ।
9% (53 votes)
Total votes: 612