FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
33% (37 votes)
ठिकै छ ।
62% (69 votes)
राम्रो छैन ।
5% (5 votes)
Total votes: 111