FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
73% (637 votes)
ठिकै छ ।
17% (148 votes)
राम्रो छैन ।
10% (88 votes)
Total votes: 873