FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
52% (123 votes)
ठिकै छ ।
34% (81 votes)
राम्रो छैन ।
13% (31 votes)
Total votes: 235