FAQs Complain Problems

चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम कारवाही यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ ।

अति राम्रो ।
59% (194 votes)
ठिकै छ ।
28% (93 votes)
राम्रो छैन ।
13% (42 votes)
Total votes: 329