FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:44 PDF icon नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.PDF
( डि.पि.आर.) छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:43 PDF icon डि पि आर छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.PDF
प्राविधिध शिक्षा छात्रावृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:27 PDF icon प्राविधिक शिक्षा छात्रावृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९.PDF
तालिम ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 16:25 PDF icon तालिम ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.PDF
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोत्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:12 PDF icon चिङ्गाड गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोत्ता समिति ब्यवस्थापन कार्यविधि,२०८०.PDF
चिङ्गाड गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविध,२०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:02 PDF icon श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि,२०८०.PDF
शसस्त्र द्धन्द्ध पीडितहरुको अभिलेख ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/04/2023 - 16:00 PDF icon शसस्त्र द्धन्द्ध पीडितरुको अभिलेख ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०.PDF
चिङ्गाड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 15:46 PDF icon चिङ्गाड गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.PDF
चिङ्गाड गाउँपालिका मेलमिलाप कार्यसञ्चलान कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 09/04/2023 - 15:44 PDF icon चिङ्गाड गाउँपालिका मेलमिलाप कार्यसन्चालन कार्यविधि २०७९.PDF
मदीरा नियन्त्रण, निषेधित तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 12:00 PDF icon मदिरा ऐन.PDF

Pages