FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

Pages

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/23/2020 - 17:52 PDF icon बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वान गरियको सूचना ।

७७/७८ 11/04/2020 - 11:10 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धि सुचना ।.pdf

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउँपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 09/27/2020 - 13:45 PDF icon सामान खरिद बारे ।.pdf

सिलवन्दी बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 14:20 PDF icon सिलवन्दी बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

७७/७८ 09/15/2020 - 10:57 PDF icon chingad information.pdf

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/07/2020 - 16:24 PDF icon बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धि सुचना ।-converted.pdf

कोटेशन सम्बन्धि सुचना ।

७६/७७ 05/01/2020 - 12:37 PDF icon कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।.PDF

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/19/2020 - 13:04 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धमा.pdf

दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 04/15/2020 - 11:46 PDF icon दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना.pdf

शिलबन्धी दरभाउ बोलपत्रको लागिआह्वानको सूचना ।

७६/७७ 02/20/2020 - 13:20 PDF icon Tender - Copy.pdf

Pages