चिङ्गाड गाउँपालिका वडा न. १ मा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई