चिङ्गाड गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

सुर्खेत जिल्लाको  उत्तर क्षेत्रमा पर्ने चिङ्गाड गाउँपालिका साबिकको अवल्चिंग, मटेला, रानीबास, पाम्का, रजेना गरी पांच वटा गाउँ बिकास समिति मिलेर बनेको गाउँपालिका हो। चिङ्गाड गाउँपालिकालाई छ बटा वडामा बिभाजन गरिएको छ। पुरानो रजेना गाउँ विकास समितिका वडा नं १ देखि ९ लाई चिङ्गाड गाउँपालिकाको वडा नं १ कायम गरिएको छ। रानीबास गाउँ विकास समितिका १ देखि ९ वडाहरुलाई चिङ्गाड गाउँपालिकाको वडा नं २ र मटेला गाउँ विकास समितिका वडा नं ६ देखि ९ लाई चिङ्गाड गाउँपालिकाको वडा नं ३ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी मटेला गाउँ विकास समितिका वडा नं १ देखि ५ लाई चिङ्गाड गाउँपालिकाको वडा नं ४ कायम गरियको छ। अवल्चिंग गाउँ विका