श्री पदम बहादुर जिसी

ईमेल: 
padamgc36@gmail.com
फोन: 
9858089222

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा मिति २०७३।०७।२२ देखि कार्यरत रहि मिति २०७५।०८।२३ देखि चिड्डगाड गाउ‌ंपालिकामा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छु ।